Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Tourist infrastructure
Learning outcome:
kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Connections with FLO:
  • ZRZ1A_K01
    jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozwijania jej przez całe życie
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko