Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to modern input-output analysis
Learning outcome:
Knows basic techniques of IO modelling.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości