Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Design thinking in management
Learning outcome:
wykorzystać podejście właściwe do projektowania zorientowanego na użytkownika do analizy i interpretacji danych i potrzebach i motywacjach grup docelowych projektowanego rozwiązania
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole