Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
student ma elementarną wiedzę nt. polityki patentowej oraz procedury uzyskiwania patentu w kraju i na świecie
Connections with FLO:
  • IMT1A_W05
    Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.