Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
student umie odróżnić prawa autorskie osobiste od praw autorskich majątkowych
Connections with FLO:
  • IMT1A_U03
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się