Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
student ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania swoich wiadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej
Connections with FLO:
  • IMT1A_K01
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.