Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to metallic materials
Learning outcome:
Znajomość współczesnych tworzyw inżynierskich i ich zastosowanie
Connections with FLO:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.