Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ceramic technology
Learning outcome:
Pozyskuje kompetencje oceny wyników eksperymentów. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania.
Connections with FLO:
  • TCH1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • TCH1A_K02
    jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o dorobek i tradycję zawodową oraz do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych