Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ethics and etiquette in management
Learning outcome:
potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole