Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Ethics and etiquette in management
Learning outcome:
nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego