Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Ethics and etiquette in management
Learning outcome:
definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.