Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się