Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Human Resources Management
Learning outcome:
Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko