Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Human Resources Management
Learning outcome:
Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń
Connections with FLO:
  • IIE1A_K02
    jest gotów do inicjowania, uczestnictwa i współpracy w projektach określając priorytety służące środowisku społecznemu oraz interesowi publicznemu