Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Qualitative Foundations of Production Engineering
Learning outcome:
Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko