Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Global Production Engineering and Management
Learning outcome:
Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania,
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego