Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Global Production Engineering and Management
Learning outcome:
Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko