Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Decision Analysis Foundations
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi analizy decyzji.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym