Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Decision Analysis Foundations
Learning outcome:
Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko