Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modern construction materials of the 21st century
Learning outcome:
Student zna występujące na ziemi pierwiastki oraz tzw. Tablicę Mendelejewa
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego