Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modern construction materials of the 21st century
Learning outcome:
zna pojęcia związane z problematyką zapotrzebowania na innowacyjne materiały, GOZ w zakresie ekoprojektowania oraz recyklingu i odzysku w tym analizy cyklu życia produktu
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego