Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modern construction materials of the 21st century
Learning outcome:
Student jest świadom znaczenia działań prośrodowiskowych (ekologia), a w konsekwencji potrafi podejmować decyzje przyjazne dla środowiska
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko