Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Selected data analysis techniques
Learning outcome:
Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu korzystającego z modelowania szeregów czasowych oraz analizy skupień do analizy danych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko