Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Databases
Learning outcome:
Potrafi gromadzić i pozyskiwać dane z różnych informatycznych źródeł danych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych