Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Selected legal and economic issues of commercial activity
Learning outcome:
Student is able to define the scope of business management in the area of sales and purchases. Also, defines this activity in the context of management, financial and legal.
Connections with FLO:
  • ZIP2A_W04
    zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, finansów, rachunku kosztów, prawa gospodarczego i innych pozatechnicznych uwarunkowań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości