Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Selected legal and economic issues of commercial activity
Learning outcome:
The student can indicate the differences between trade on the domestic and foreign market from the legal and economic side.
Connections with FLO:
  • ZIP2A_U06
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji a na ich podstawie potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, rozwiązywać zadania inżynierskie, aby analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe oraz kierować pracą zespołu, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach