Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
.
Learning outcome:
Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy.
Connections with FLO:
  • CHB1A_W09
    ma podstawową wiedzę w zakresie znajomości zasad zrównoważonego rozwoju, krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych; identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.