Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
The basics of modern marketing communication
Learning outcome:
uwarunkowania działań komunikacji marketingowej oraz posiada wiedzę o jej nowoczesnych instrumentach
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości