Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
The basics of modern marketing communication
Learning outcome:
zaprojektować metodyczne działania komunikacji marketingowej zgodnie z podejściem instrumentalnym
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych