Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Przedmiot humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny z bazy przedmiotów obieralnych II.1.s
Learning outcome:
Student posiada wiedzę na temat humanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Connections with FLO:
 • RTZ2A_W01
  Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, przestrzennych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przestrzeniach rewitalizowanych.
 • RTZ2A_W04
  Posiada wiedzę na temat kapitału społecznego i kulturowego, animowania działań oddolnych, znaczenia zaufania społecznego w procesach rewitalizacji oraz podmiotowości uczestników rewitalizacji.
 • RTZ2A_W05
  Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • BUD2A_W02
  Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.
 • IGR2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki współczesnej, nauk inżynieryjno-technicznych i humanistycznych przydatną do samodzielnego (lub w zespole) formułowania, analizowania, rozwiązywania i oceny złożonych zagadnień inżynierskich związanych z sektorem wydobywczym i dziedzinami pokrewnymi.
 • IKS2A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych i pokrewnych w zakresie studiowanego kierunku studiów, przydatną do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.