Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Methods and tools for management engineering
Learning outcome:
uwarunkowania stosowania, potrzebę wykorzystania różnego typu narzędzi w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W06
    zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące