Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Methods and tools for management engineering
Learning outcome:
potrzebę stosowania różnego typu narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W09
    zna podstawowe metody, narzędzia (w tym informatyczne) i techniki pozyskiwania danych i informacji pozwalające opisywać: struktury i instytucje społeczne, relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi w skali mikro i makro, zachowania człowieka, przyczyny i konsekwencje jego decyzji