Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Modern IT tools in production engineering
Learning outcome:
zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W06
    zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące