Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modeling and simulation of discrete and continuous processes in FlexSim
Learning outcome:
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady modelowania i symulacji procesów dyskretnych i ciągłych w FlexSim
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania