Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modeling and simulation of discrete and continuous processes in FlexSim
Learning outcome:
potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do modelowania i symulacji procesów dyskretnych i ciągłych w FlexSim
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych