Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Information management systems
Learning outcome:
zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa, jakości, ekonomiki i cyklu życia systemów informatycznych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania