Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Information management systems
Learning outcome:
potrafi projektować i tworzyć systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych dla potrzeb procesów decyzyjnych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U07
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym