Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental conditions of doing business in EU countries
Learning outcome:
Student potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku spełnienia wymagań środowiskowych oraz opracować wymagany raport (operat) środowiskowy
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania