Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Biochemia związków toksycznych
Learning outcome:
Student potrafi interpretować wyniki analiz i konfrontować je z danymi literaturowymi.
Connections with FLO:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych