Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Obrazowanie w spektrometrii mas
Learning outcome:
Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce
Connections with FLO:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne