Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Intradomain Routing in IP Networks
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności
Connections with FLO:
  • ETP1A_K01
    understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
  • ETP1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;