Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Data Analysis and Machine Learning
Learning outcome:
Zna metody i techniki uczenia maszynowego i ich zastosowanie w analizie danych.
Connections with FLO:
  • NKT1A_W05
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne