Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych
Connections with FLO:
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się