Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy postępowania karnego
Learning outcome:
Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach, żródłach, zasadach i funkcjach oraz modelach postępowania karnego
Connections with FLO:
  • NKT1A_W08
    Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki