Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Proteomika kryminalistyczna
Learning outcome:
Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury naukowej i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze.
Connections with FLO:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;