Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Technika cyfrowa
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasady działania podstawowych funkcji logicznych oraz sposobu ich realizacji w układach cyfrowych
Connections with FLO:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;