Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technika cyfrowa
Learning outcome:
Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów cyfrowych, porównać rozwiązania projektowe cyfrowych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe
Connections with FLO:
  • NKT1A_U04
    Potrafi planować i przeprowadzać testy, eksperymenty i badania z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki, w szczególności związane z analizą kryminlistyczną oraz analizą bezpieczeństwa, oparte na obliczeniach, symulacjach komputerowych i pomiarach.
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;