Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Pscyhology of social influence
Learning outcome:
Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii wpływu społecznego do bieżących zjawisk w świecie społecznym
Connections with FLO:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych