Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Inorganic-nonmetalic Materials
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do badań właściwości materiałów
Connections with FLO:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.