Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Stopy metali nieżelaznych
Learning outcome:
Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych.
Connections with FLO:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych